“Telkusta Tiimssiin” -hanke. 

Muistitietoa audiovisuaalisen videoteknologian

kehityksestä koulutuksen ja kokousten apuvälineenä tutkimus- ja koulutuskäyttöön

Hanke on muistitietohanke, jossa asiantuntijoita ja kokijoita haastatellaan ja etsitään

vastauksia kysymyksiin: kuinka korona-ajan digiloikka on ollut mahdollista toteuttaa

niin mutkattomasti Suomessa? Mitkä ovat olleet digiloikan taustatekijät, jotka

ponnistavat 1970-luvun videotekniikasta ja sen luomista mahdollisuuksista? Ketkä

ovat olleet kehityksen taustalla?

Hankkeessa haastatellaan audiovisuaalisen alan ammattilaisia, laitteiden toimittajia

ja käyttäjiä 1970- ja 1980 -luvuilta.

Hankkeen tulokset tallennetaan kaikkien käyttöön YouTube-videokirjastoon ja

pitkäaikaissäilytykseen Kansalliseen audiovisuaaliseen instituuttiin (KAVI).

Hankkeen aikana perustetaan asiantuntijaverkosto koulujen kiertämistä varten.

Hankkeen tulokset esitellään väliseminaarissa.

Hankkeen tulokset on tarkoitettu tekniikan alan opintojen, historian sekä tekniikan

alan tutkimuksen ja kehitystyön käyttöön sekä koulujen opetuksen käyttöön.

Hankkeen tuloksia tarjotaan museoiden hyödynnettäväksi näyttely- ja palvelutuotannossa

Hanke tuo jälleen yhteen väliseminaarissa av-alan ammattilaiset, pioneerit,

eläkeläiset ja harrastajat pandemiavuoden jälkeen. Se antaa mahdollisuuden tavata

ja pohtia viimeaikojen kehityskulkuja peilaten niitä 1970- ja 1980- lukujen kokemuksiin.

SAY hallitus

Suomen Audiovisuaalinen Yhdistys ry 

Sähköposti:  av.heritage.fi@gmail.com

Kotisivut:       av-heritage-fi.yhdistysavain.fi

facebook:      https://www.facebook.com/groups/av-heritage-fi/

Suomen Audiovisuaalinen Yhdistys ry

Vuosikokous 2021

Kokouksessa valittiin uusi hallitus ja päätettiin yhdistyksen tulevasta toiminnasta

Hallituksen jäseniksi valittiin:

Aatos Suomilammi, puheenjohtaja

Jukka Mustonen,     varapuheenjohtaja

Jouko Leskinen ,      sihteeri

Olavi Barck,             Rahastonhoitaja

Timo Karhulahti,       hallituksen jäsen

Suikki Jääskä           hallituksen jäsen

Antti Nupponen,       hallituksen jäsen

Juha Lindqvist          hallituksen varajäsen

Teemu Kauppi          hallitukksen varajäsen

Kokouksen pöytäkirja ja liitetiedot ovat sisäsivuillamme joihin pääsee käyttäjätunnuksella ja salasanalla

Etsintäkuulutus!

Oletko sinä etsimämme AV-alan mediapioneeri?  Haluamme taltioida videolle sinun tarinasi.

Telkusta Tiimssiin-hanke

Tämä-projekti haluaa olla  suomalaisen AV-alan historian dokumentoinnin merkittävin kansallinen keräys- ja julkistamishanke. SAY haluaa viestiä kaikille kiinnostuneille AV-alan vaiherikkaasta alkuhistoriasta.

Etsimme  videon ensimmäisiä pioneereja, jotka aloittivat audiovisuaalisen vallankumouksen Suomessa. Haluamme pelastaa heidän  tarinansa jälkipolville aivan kuten Elias Lönnrot keräsi talteen runoja ja kokosi kansalliseepoksemme Kalevalan 1835. Nyt kynä on vaihtunut videokameraan, ja Suomen Audiovisuaalinen Yhdistys (SAY) haluaa tehdä dokumenttivideoita ja julkaista niitä av-alan erilaisissa foorumeissa, sosiaalisessa mediassa ja alan julkaisuissa, tavoitteena saada niitä kaikkien kiinnostuneiden saataville

Viimeistään nyt koronan pakottamana videon käyttö sen eri muodoissaan on vallannut koko kansan. Juuri nyt on oikea ja joidenkin osalta viimeinen hetki taltioida ensimmäiset videon taitajat.

Jos olet itse tai tunnet videon ja AV-alan mielenkiintoisia pioneerejä,  kameran takaa tai edestä, niin lähetä meille yhteystietosi. Haluamme pelastaa ainutlaatuisia elämäntarinoita, videoita ja  av-tekniikkaa.

Jaa tätä viestiä niille, joiden uskot olevan kiinnostuneita AV-viestinnän kulttuuriperinnön pelastamisesta.

Yhdistyksemme on mukana muun muassa pilvipohjaisen virtuaalimuseon kehittämiisessä, johon AV-alan historiaa tullaan tallentamaan kaikkien saataville.

AV-kulttuuriperintö on vaalimisen arvoista!

Jaa tätä viestiä niille, joita uskot  AV-kulttuuriperinnön taltioinnin  kiinnostavan

Sähköpostimme on:       av.heritage.fi@gmail.com

 

Aatos Suomilammi

puheenjohtaja

0400430681

Suomen Audiovisuaalinen yhdistys ry

Aikaisempia tapahtumia: Katso muistio tästä linkistä

PDF-tiedostoSAY nettikokous Muistio. 9.9.2020.pdf (983 kB)
PDF-tiedostoSAY nettikokous Zoom ohjelmalla 9.9.2020 klo 15.00.pdf (40 kB)

Suomen audiovisuaalinen yhdistys (SAY) toimii AV-alan kulttuuriperinnön vaalimisen foorumina. Tarkoitus on tallentaa, tutkia ja hoitaa audiovisuaalisen alan aineetonta ja aineellista kulttuuriperintöä.

Vuosikokous pidettiin 15.5.2020 nettikokouksena

DigiLönnrot

PDF-tiedostoMikä-on-digilönnrot-AS3.pdf (626 kB)
Avaa tästä dokumentti jossa kerromme mitä DigiLönnrot tarkoittaa
PDF-tiedostoDigiLönnrot-hanke.pdf (636 kB)

 

Syksyllä 2019 järjestimme Tekniikan Museolla kaksi seminaaria joissa oli videotekniikan ja tuotannon pioneereja kertomassa oman alansa kehityksestä

------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAY Traileri seminaareista 31.10 ja 10.11 2019 Tekniikan museossa Helsingissä. 9 näytettä seminaarien esityksistä

https://www.youtube.com/watch?v=IevwJs1lGBA&feature=youtu.be

-----------------------------------------------------------------------------------

Aatos
Suomilammi
Suikki
Jääskä

Suikki Jääskä, muusikko, äänitekniikan asiantuntija

https://www.youtube.com/watch?v=OYavWWfJgbY

-----------------------------------------------------------------------------

Keijo
Koli

Keijo Koli, teatteritekniikan asiantuntija

https://www.youtube.com/watch?v=Vq_zZrTDc_0

--------------------------------------------------------------

Eero
Saarinen

Eero Saarinen Videotuotantotekniikan asiantuntija

https://www.youtube.com/watch?v=xxaJk6kz5go&t=32s

-------------------------------------------------------------------

Lauri
Tykkyläinen

Lauri Tykkyläinen Media- ja elokuvamuseo Museoasiantuntija

https://youtu.be/YHr4aOKSkCs

---------------------------------------------------------------------------

Pentti
Uittamo

Pentti Uittamo, Esitystekniikan kehittäjä. Filmiyhtymästä AV Mediaan vv.1980-2015

https://youtu.be/Ij_YdTWWx-k

--------------------------------------------------------------------------------

Jorma Saarikon esitys SAY:n seminaarissa 31.10.2019

https://youtu.be/4oY6e2beS5A

---------------------------------------------------------------------------------

Jorma
Saarikko

Jouko Leskisen esitys Say:n seminaarissa 31.10.2019

https://youtu.be/pQe8o9QFFnQ

-----------------------------------------------------------------------------

Jouko
Leskinen

Erkki Kiven esitys SAY:n seminaarissa 10.11.2019 

https://www.youtube.com/watch?v=O-jsWtAou2c&t=50s

-----------------------------------------------------------------------------------

Erkki
Kivi
Seminaari 31.10.2019

AV-alan kulttuuriperinnön vaalimisen foorumi

Suomen Audiovisuaalisen Yhdistyksen tarkoitus on tallentaa, tutkia ja hoitaa audiovisuaalisen alan aineetonta ja aineellista kulttuuriperintöä.

"Kulttuuriperintö on joukko menneisyydestä periytyneitä resursseja, jotka ihmiset tunnistavat jatkuvasti kehittyvien arvojensa, uskomustensa, tietonsa ja perinteidensä heijastumaksi ja ilmaisuksi niiden omistuksesta riippumatta. Siihen kuuluu kaikki ne ympäristön ominaisuudet, jotka johtuvat ihmisten ja paikkojen historiallisesta vuorovaikutuksesta."

Euroopan neuvosto: Kulttuuriperinnön yhteiskunnallista merkitystä koskeva puitesopimus, (Framework Convention on the Role of Heritage in Society 2005). Kulttuuriperintö on jotakin mikä on tunnistettavaa, on jatkuvasti kehittyvää ja syntyy vuorovaikutuksen tuloksena.

Kulttuuriperintöä ovat alan edelläkävijöiden vapaamuotoiset kertomukset ja muistelot, yritys- ja henkilöhistoriikit, isommat ja pienemmät laitteet tarvikkeineen, valokuvat, tallenteet ja dokumentit, koulutus- ja markkinointimateriaalit, suunnitelmat ja arkistoaineistot jne.

Suomen Audiovisuaalinen Yhdistys (SAY) perustettiin vuonna 1969. SAY:n ja myös Videoryhmä ry:n toiminta ja niiden jäsenet siirtyivät v. 1993 alusta Avitaan. Vanhat toiminnot päättyivät, mutta yhdistystä ei lakkautettu. Uusi aika käynnistyi 23.10.2015 pidetyssä yhdistyksen syyskokouksessa.

SAY:n tarkoitus on kerätä yhteen asiasta kiinnostuneet, luoda yhteistyösuhteita sekä selvittää mitä, missä ja miten alamme kulttuuriperintöä on jo säilytetty. Pohjatietojen avulla voidaan muodostaa kokonaiskuva tilanteesta, johon toiminta tulee perustumaan. Yhdistykselle laaditaan kokoelmapoliittinen ohjelma, jossa selvitetään toiminnan perusteet ja lähtökohdat, kokoelmien tämänhetkinen kartunta ja niiden hallinta sekä kokoelmatyön eri osa-alueet, kuten tavoitteet kokoelmien kartuttamisessa.

Jossakin vaiheessa edessä on omien varasto- ja työtilojen sekä mahdollisen näyttelytilan hankinta, jota edeltänee kokoelmien esittely virtuaalimuseossa. Resurssien määrä luonnollisesti sanelee toiminnan kehittymistä. SAY järjestää asiasta kiinnostuneiden keskustelu- ja koulutustilaisuuksia.


Jäsenhakemus:
 

Täytä alla oleva jäsenhakemus

Vastaamme sähköpostitse ja lähetämme jäsenmaksulaskun postin liitteenä
 

Sähköpostimme: 

av.heritage.fi@gmail.com

* = pakollinen tieto