SAY piti ZOOM nettikokouksen 9.9.2020 klo

Kokouksessa käsiteltiin suunnitelmia syksyn toimintaan. Katso allaoleva muistio kokouksesta

Suomen audiovisuaalinen yhdistys (SAY) toimii AV-alan kulttuuriperinnön vaalimisen foorumina. Tarkoitus on tallentaa, tutkia ja hoitaa audiovisuaalisen alan aineetonta ja aineellista kulttuuriperintöä.

Vuosikokous pidettiin 15.5.2020 nettikokouksena

Uusin innovaatiomme on DigiLönnrot
 

Miten voit olla mukana DigiLönnrotissa? Laita sähköpostia: av.heritage.fi@gmail.com

1. Anna Videovinkki: Kerro meille videon kanssa tavalla tai toisella mukana olleiden henkilöiden nimiä ja yhteystietoja

2. Kerää Videoklassikkoja: Olet itse ollut mukana videoiden teossa tai tunnet heitä ja keräät videoita ja lähetät ne meille

3. Ryhdy Videokoordinaattoriksi: Ryhdy omassa elinpiirissäsi systemaattisesti keräämään vanhoja videoita, luetteloit niitä, selvittelet taustoja jne. Olet säännöllisesti yhteydessä toisiin koordinaatoreihin ja toimit aktiivisesti SAY:n toiminnan kehittämisessä.

Muista kaikkissa tapauksissa liittyä SAY:n jäseneksi! Ensimäisen vuoden jäsenmaksu on 25€  (norm. 50€)

««« Liittymislomake vasemmalla!

Suomen Audiovisuaalinen Yhdistys kerää, säilyttää ja kertoo audiovisuaalisesta  kulttuuriperinnöstämme.

 

Kysymme sinulta: Tiedätkö, mikä on DigiLönnrot?

DigiLönnrot-hankkeella pelastetaan maamme ensimmäisiä videoita samalla lailla kuin aikoinaan Lönnrot. Hän pelasti runonkeräysmatkoillaan maailman maineeseen kohonneet kalevalaiset runot.

DigiLönnrot haastattelee ensimmäisiä ammattimaisia videoiden tekijöitä ja videota mediana hyödyntäneitä.

DigiLönnrot kerää henkilöiden ja yritysten historiaa, varhaista videotekniikkaa, videoiden käsikirjoittamista, ohjausta, editointia ja jakelua.

DigiLönnrot on kiinnostunut, miten videoita hyödynnettiin eri käyttäjien toimesta.  

DigiLönnrot kertoo tämän päivän nuorille, miten kaikki oikein alkoi nuorten omissa medioissa, viestintäkanavissa, näyttelyissä, kiertueilla ja erilaisilla tempauksilla.

DigiLönnrot

PDF-tiedostoMikä-on-digilönnrot-AS3.pdf (626 kB)
Avaa tästä dokumentti jossa kerromme mitä DigiLönnrot tarkoittaa
PDF-tiedostoDigiLönnrot-hanke.pdf (636 kB)

 

Syksyllä 2019 järjestimme Tekniikan Museolla kaksi seminaaria joissa oli videotekniikan ja tuotannon pioneereja kertomassa oman alansa kehityksestä

------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAY Traileri seminaareista 31.10 ja 10.11 2019 Tekniikan museossa Helsingissä. 9 näytettä seminaarien esityksistä

https://www.youtube.com/watch?v=IevwJs1lGBA&feature=youtu.be

-----------------------------------------------------------------------------------

Aatos
Suomilammi
Suikki
Jääskä

Suikki Jääskä, muusikko, äänitekniikan asiantuntija

https://www.youtube.com/watch?v=OYavWWfJgbY

-----------------------------------------------------------------------------

Keijo
Koli

Keijo Koli, teatteritekniikan asiantuntija

https://www.youtube.com/watch?v=Vq_zZrTDc_0

--------------------------------------------------------------

Eero
Saarinen

Eero Saarinen Videotuotantotekniikan asiantuntija

https://www.youtube.com/watch?v=xxaJk6kz5go&t=32s

-------------------------------------------------------------------

Lauri
Tykkyläinen

Lauri Tykkyläinen Media- ja elokuvamuseo Museoasiantuntija

https://youtu.be/YHr4aOKSkCs

---------------------------------------------------------------------------

Pentti
Uittamo

Pentti Uittamo, Esitystekniikan kehittäjä. Filmiyhtymästä AV Mediaan vv.1980-2015

https://youtu.be/Ij_YdTWWx-k

--------------------------------------------------------------------------------

Jorma Saarikon esitys SAY:n seminaarissa 31.10.2019

https://youtu.be/4oY6e2beS5A

---------------------------------------------------------------------------------

Jorma
Saarikko

Jouko Leskisen esitys Say:n seminaarissa 31.10.2019

https://youtu.be/pQe8o9QFFnQ

-----------------------------------------------------------------------------

Jouko
Leskinen

Erkki Kiven esitys SAY:n seminaarissa 10.11.2019 

https://www.youtube.com/watch?v=O-jsWtAou2c&t=50s

-----------------------------------------------------------------------------------

Erkki
Kivi
Seminaari 31.10.2019

AV-alan kulttuuriperinnön vaalimisen foorumi

Suomen Audiovisuaalisen Yhdistyksen tarkoitus on tallentaa, tutkia ja hoitaa audiovisuaalisen alan aineetonta ja aineellista kulttuuriperintöä.

"Kulttuuriperintö on joukko menneisyydestä periytyneitä resursseja, jotka ihmiset tunnistavat jatkuvasti kehittyvien arvojensa, uskomustensa, tietonsa ja perinteidensä heijastumaksi ja ilmaisuksi niiden omistuksesta riippumatta. Siihen kuuluu kaikki ne ympäristön ominaisuudet, jotka johtuvat ihmisten ja paikkojen historiallisesta vuorovaikutuksesta."

Euroopan neuvosto: Kulttuuriperinnön yhteiskunnallista merkitystä koskeva puitesopimus, (Framework Convention on the Role of Heritage in Society 2005). Kulttuuriperintö on jotakin mikä on tunnistettavaa, on jatkuvasti kehittyvää ja syntyy vuorovaikutuksen tuloksena.

Kulttuuriperintöä ovat alan edelläkävijöiden vapaamuotoiset kertomukset ja muistelot, yritys- ja henkilöhistoriikit, isommat ja pienemmät laitteet tarvikkeineen, valokuvat, tallenteet ja dokumentit, koulutus- ja markkinointimateriaalit, suunnitelmat ja arkistoaineistot jne.

Suomen Audiovisuaalinen Yhdistys (SAY) perustettiin vuonna 1969. SAY:n ja myös Videoryhmä ry:n toiminta ja niiden jäsenet siirtyivät v. 1993 alusta Avitaan. Vanhat toiminnot päättyivät, mutta yhdistystä ei lakkautettu. Uusi aika käynnistyi 23.10.2015 pidetyssä yhdistyksen syyskokouksessa.

SAY:n tarkoitus on kerätä yhteen asiasta kiinnostuneet, luoda yhteistyösuhteita sekä selvittää mitä, missä ja miten alamme kulttuuriperintöä on jo säilytetty. Pohjatietojen avulla voidaan muodostaa kokonaiskuva tilanteesta, johon toiminta tulee perustumaan. Yhdistykselle laaditaan kokoelmapoliittinen ohjelma, jossa selvitetään toiminnan perusteet ja lähtökohdat, kokoelmien tämänhetkinen kartunta ja niiden hallinta sekä kokoelmatyön eri osa-alueet, kuten tavoitteet kokoelmien kartuttamisessa.

Jossakin vaiheessa edessä on omien varasto- ja työtilojen sekä mahdollisen näyttelytilan hankinta, jota edeltänee kokoelmien esittely virtuaalimuseossa. Resurssien määrä luonnollisesti sanelee toiminnan kehittymistä. SAY järjestää asiasta kiinnostuneiden keskustelu- ja koulutustilaisuuksia.


Jäsenhakemus:
 

Täytä alla oleva jäsenhakemus

Vastaamme sähköpostitse ja lähetämme jäsenmaksulaskun postin liitteenä
 

Sähköpostimme: 

av.heritage.fi@gmail.com

* = pakollinen tieto