Aiempia tapahtumia

Jouko Leskinen

Those were the days!

Tilaisuudet 31.10 ja 10.11.2019 Tekniikan museossa Helsingissä. Katso traileri

Miten video saapui Suomeen ja ketkä sen tekivät? Audiovisuaalisen vallankumouksen pioneerit esittäytyivät! Kaksi muistelutilaisuutta siitä miten kaikki tapahtui

Seminaarissa alan kokemusasiantuntijat kertoivat oman alansa kehityksestä, historian hämärästä nykypäivään. Lisäksi esittelimme   AV-yhdistyksemme toimintaa ja tavoitteita. Tilaisuuden vetäjänä toimi Jukka Mustonen Lahdesta ja allamainitut asiantuntijat alustivat keskustelua.

 • Jorma Saarikko, mediataide
 • Lauri Tykkyläinen, museoasiantuntija
 • Keijo Koli, teatteritekniikan asiantuntija
 • Jouko Leskinen, esitystekniikka
 • Erkki Kivi, video-, ääni- ja elokuvatuotanto, opettaja, kirjailija
 • Eero Saarinen, tuotantotekniikka
 • Pentti Uittamo, esitystekniikan kehitys
 • Suikki Jääskä, äänitekniikka

Esitykset taltioitiin ja ne on mahdollista katsoa sivustollamme.

Haluamme parantaa av-tekniikan kulttuuriperinnön vaalimista

 1. Pelastamme av-tekniikan  kehitykseen  liittyviä  fyysisiä arvokkaita laitteita, materiaalia ja dokumentaatiota katoamiselta ja tuhoutumiselta.
 2. Keräämme tekniikkaan, laitteisiin ja niiden kehitykseen liittyviä tarinoita, käyttäjien kokemuksia ja sattumuksia.
 3. Tallennamme alalla toimineiden ja edelleen toimivien persoonien ja yritysten sekä organisaatioiden historiaa ja taustoja.
 4. Olemme myös kehittämässä historiallisen elävän kuva- ja äänimateriaalin pelastustalkoita.

Kutsumme talkoisiin mukaan kaikki, joilla on hallussaan unholaan vaipumisen vaarassa olevaa av-materiaalia sen laatuun ja formaattiin katsomatta. Muodostamme yhteisön jonka jäsenillä on taitoa, halua ja välineitä erilaisten dokumenttien, videonauhojen, filmien ym. materiaalien digitoimiseen.

Tule mukaan ja kerro minkälaiseen toimintaan voit osallistua. Nykytekniikalla toiminta ei ole paikkaan sidottua vaan yhteydenpito tapahtuu verkossa. Tavoittelemme myös virtuaalimuseota, jossa talteen saadut materiaalit ja tieto voidaan saattaa kaikkien kiinnostuneiden saataville

Aarteet ja niiden tarinat. Jokaisella av- ja media-alalla tavalla tai toisella toimineella on muistissaan tapahtumia, tietoa ja tarinoita, jotka ovat keskeinen osa audiovisuaalisen alan kulttuuriperintöä. Tiedon kartuttamisen ohessa olemme huomanneet, että vanhoja laitteita pystytään säilyttämisen lisäksi jopa restauroimaan toimiviksi. Laitteistojen käyttäjien, myyjien, asentajien ym. muiden osaajien tarinat pitäisi saada talteen ennen kuin menetämme osaajat ja tietäjät.

Jokainen voi kaivaa esille omasta historiastaan merkityksellisä aarteita ja niistä esille hersyviä tarinoita sekä muistelmia monenmoisista tapahtumista. Ne kannattaa tuoda muiden samanhenkisten henkilöiden tietoon rikastumaan vieläkin mielenkiintoisemmiksi kokonaisuuksiksi. Kaikki tämä voi avata uusia muistoja ja kokemuksia, joista saamme lumivörynä valtavasti uutta tietoa.